0

ქესთუმი

„ქესთუმი“ დიდი ვერაგული მოფიქრებაა ადამიანების იმ კატეგორიისა, რომლებსაც ბევრი თავისუფალი დრო ჰქონდათ სხვადასხვა თამაშებში მოსაგებად ათასი ეშმაკური ხრიკის მოსაფირქებლად რასაც შემდეგ ისე „აპრავებდნენ“ როგორც დიდი ხნის წესს რომელიც მოწინააღმდეგემ არ იცოდა

ქესთუმ! (სიტყვა ითქმის ჩვეულებრივზე სწრაფად)