0

თავი

ერთერთი სიგრძის საზომი ერთეული რომელიც მხოლოდ სიმაღლის საზომ ერთეულად გამოიყენება

არა მაქსიმუმ 1 თავით იყოს შენზე მაღალი