0

ორჯერ ორი

მათემატიკური მოქმედება,რომელიც ხსნის ნებისმიერ მარტივ სიტუაციას ლოგიკურად.

კარგი რა როგორ არ გჯერა ეს ხომ ორჯერ ორია