0

ვეზდეხოდები

სქელ ძირიანი ფეხსაცმელი, შესაძლოა იყოს მაღალ (სქელ) ქუსლიანი, რომელიც იმდენად დიდია და გრანდიოზული რომ ტოვებს ყველგან მავალის შთაბეჭდილებას. ზოგჯერ მის მაგივრად იხმარება სიტყვა მძღნერის საჭყლეტი (გავნოდავები)

ეს რა ვეზდეხოდები გიყიდია, რამდენს გიწვავს, ციდან სამ მეტრზე ხარ, ეს გავნოდავები სად დაითრიე შეჩ და ა.შ