0

ქუსლის ოყნა

არარსებული ნივთი,რომელიც ძირითადად გალობს. გამოიყნება საუბარში იმ მიზნით რომ ოპონენტს დავასმევინოთ კითხვა "რა?" .

-ქუსლის ოყნა გალობს?
-რააა?!
-(ნებისმიერი აპრობირებული რა-ზე პასუხი)