0

იპო

„იპო“ - იპოლიტეს შემოკლებული ფორმაა რომელსაც მამაოები და „კოდალები“ ეძახიან მათ საუკეთესო მეგობრებს რომლებთან ერთადაც პერიოდულად ალკოჰოლს,კერძოდ კი ღვინოს ან არაყს შეექცევიან ხოლმე თავისი „პრიპასებით“.

იპო ჩვენი არსეობისა