0

გამოკაიბიჭდა

90-იანების ლეგენდის თანახმად "გამოკაიბიჭებულად" ითვლება პირი, რომელსაც ჩოილარი წარსულის მერე კარგი "პასტუპკები" დაუგროვდა.

-ეს ჩვენთან ერთად რატომ მოდის?
-წამოვიდეს, ბოლო დროს გამოკაიბიჭდა.