0

ღობე-ყორეს ედება

აქტიური,ენერგიული ადამიანის მიმართ მთქმელის ჭკუით "დამცინავი წამოძახილი".

ამ დებილ კოტეს ხო ვერ გააჩერებ ერთ ადგილას,ღობე-ყორეს ედება