0

კამპუსა

მითიურ-ლეგენდარული ძაღლი ფრიუნი/აგრუნის სუბკულტურაში, რომელიც უნივერსიტეტის განუყოფელი ნაწილია და კაფეტერიასთან ერთად მის მთავარ ღირსშესანიშნაობას წარმოადგენს.

მგონი ამ კამპუსას ჩვენზე მეტად უვლიან.