0

ცხვარი და 20-ანი

მე-20 საუკუნის საქართველოში სანაძლეოს(მაზიანის) გამარჯვებულის დამსახურებული ჯილდო , რომელმაც ბოლო პერიოდში დაკარგა პოპულარობა და მხოლოდ სიტყვის მასალად გამოიყენება

რაზე გინდა ?
ცხვარზე და 20-ანზე