0

ნახე ამას პირში თუ არ მივცე

სიტყვა-სიტყვით ნიშნავს ,,ნახე თუ არ გავასწრო"
მსგავს სიტყვათშეთანხმებას იყენებს შუქნიშანზე მდგომი ორი მანქანიდან ერთ-ერთის მძღოლი, რომელსაც გვერდით ძმაკაცი უზის, ხოლო მეორე ავტომობილის მძღოლი კი გარკვეული ინტერვალებით აწვება აქსელერატორს (გაზის პედალს).

რა ჰგონია, რომ გამასწრებს? ,,ნახე ამას პირში თუ არ მივცე"