0

ჟიზნ ვარამ

პირდაპირი თარგმანით "ქურდებს სიცოცხლე"

ხშირ შემთხვევაში გამოიყენება სასტავში ყველაზე "თესლი" ტიპის მიერ, უმეტესწილად ვიდეოს გადაღების პროცესში რათა უფრო "თესლი" ტიპი გამოჩნდეს.. რათქმაუნდა წინ მიდის და კამანდას თავის ოდნავ უკან მობრუნებით მიმართავს