0

როგორ ხარ?

შეკითხვა რომლის პასუხიც დიდად *ლეზე გკიდია უბრალოდ მისგან რაღაც გინდა.

როგორ ხარ? ხვალამდე 10 ლარს ვერ გამიჩითავ? სერიოზულ პრობლემაში ვარ