0

წყალი არ მოდის

რისთაველების წყევლა ამ წყევლის მოხსნა ვერც წყალკანალმა მოხსნა.

-აუ მიდი რა ვედროთი წყალი დაადგი
-ეე შენ რა იციდი წყალი რომ არ იყო
-გუშინ გადმკცესით რუსთავში