0

წიგნი ჯობია

როდესაც პიროვნებას სურს გაგვაგებინოს რომ მას ფილმიც ნანახი აქვს და წიგნიც წაკითხა

ნინო:არაა კინო არვარგა წიგნი ბევრად ჯობია გოგო
მარი:კი ნამდვილად წიგნი ჯობია