ჩიტიტყანია - განმარტებები - ბიძერი
0

ჩიტიტყანია

მომცრო ტანის მამაკაცი

რა პატარაა ეს ჩიტიტყანია ესა