0

მესამე იქნება ბიჭი

ასე "ანუგეშებენ" ორი გოგოს "გულგახეთქილ" მამას :)

-ვინ შეგეძინათ?
-გოგო (პასუხობს ბედნიერი მამა) :)
-ნუ გეშინია, მესამე იქნება ბიჭი (ანუგეშებს, დაბნსეული თანამოსაუბრე) :)