0

ხუთ დღეში ერთხელ , განა დღეში ხუთჯერ !

ნძრეველა ბავშვების გამოსაფხიზლებელი ხუმრობა , რომელთა ყოველდღიური რუტუნა 5 ხელის ჩამოკვრას ითვალისწინებს და ამის გამო უკვე დაყლევდა . .

- რას აკეთებ ბიჭო, რამ დაგაყლევა, ხუთ დღეში ერთხელ , განა დღეში ხუთჯერო !