0

ზაოდ-კრაოტ

1. სრულგანაკვეთიანი სამსახურის ალტერნატიული სახელწოდება.
2. ცხოვრების გარკვეული რეჟიმი, რომელიც გულისხმობს ცხოვრების არქონას.

- რაშვები, რაა შენკენ ახალი?
- არაფერი ისეთი რაა. ზაოდ-კრაოტ