0

სლე

ლეგენდის თანახმად ეს სიტყვა გამოიყენება ქართველების მიერ როდესაც გარშემო ბავშვები ან მანდილოსნები არიან სიტყვა *ლის შემცვლელად

აუ ნახე ის რა სლეა