საპერნიკი - განმარტებები - ბიძერი
0

საპერნიკი

მარტინ ზავადა

მისი დამარცხება შესაძლელია მხოლოდ დაპლანული სქემით,