0

ჩაგვეგზავნე (გაგვეგზავნე)

ავტორიტეტების ან უბრალოდ ასაკით უფრო მაღლა მდგომების მიერ, საზოგადოებისთვის სასიკეთო საქმის თხოვნა. დასაქმებულებად ბავშვები (მომავალი ავტორირეტები) გვევლინებიან.

-ერთი ბიჭებს სიგარეტზე ჩაგვეგზავნე ბრატ..
-მიდი ერთი პივაზეც გაგვეგზავნე ბარემ