0

ეს ყ#ე ნახე !

ძირითადად იხმარება მოხოდილ ტიპზე რომელსაც ცხოვრებაში გაუმართლა , კარგი სახლი ,კარგი მანქანა და და ასე შემდეგ . უბნის მართლა ყ##ბი მიმართავენ ძირითადად ასეთ ტიპებს ასე.

- ეს ყ#ე ნახე რა სახლი უყიდია?!
- ეს ყ#ე ნახე რა მანქანით დადის და რა გოგოებშია?!