0

როსტო

ნებისმიერი სიტუაციისას უკანა ფონზე მყოფი სრულიად უფუნქციო ადამიანი. სიტყვა იღებს დასაბამს "ნანუკას შოუს" თანაწამყვან როსტოდან გამომდინარე

- როსტო ხარ შეჩემა? ხმა ამოღე, თქვი რამე!