0

დაანძრიე რთულია? რას აკვლევინებ თავს.

ფრაზა გამოიყენება იმ მომენტში, როდესაც მეგობარი ზედმეტი დოზით (ჰიპერაქტიულად) გამოხატავს ენერგიას.
იმ მომენტშიც, როცა რამე უადგილო სექსუალურ ხუმრობას იტყვის.

1. “მეგობარი დარბის აქეთ იქით, ბაზრობს გაუჩერებლად”!
- დაანძრიე რთულია? რას აკვლევინებ თავს.
2. - აუ, ჯეკა რა საყვარელი ძაღლია.
- მოიტყვნება?
- დაანძრიე რთულია? რას აკვლევინებ თავს.