0

უკანა სლაბი გაქვს

გამოიყენება უანგარო ზრუნვის გამოსახატად. გვხვდება ავტო ტრანსპორტის მძღოლების მიმართ ზრუნვის საჩვენებლად. იგულისხმება რომ უკანა საბურავში ჰაერის წნევა დასაშვებზე ნაკლებია. ყველაზე ხშირად ამ ფრაზას გაიგებს მძღოლი, შუქნიშანზე გაჩერებისას, როდესაც სხვა მზრუნველი მძღოლი ჩაწეული ფანჯრიდან გადმოსძახებს: უკანა სლაბი გაქვს ბრატ.

-უკანა სლაბი გაქვს ბრატ, დაამატე.
-სპასიბა ძმა