0

ქანქური

გამოიყენება შეფარულად არაშესამჩნევად ადამიანებს შორის სექსუალური კავშირის გასაშიფრად

- ბიჭო ესენი ... ? (ვერ ამთავრებს წინადადებას)
- კი ქანქურობენ