0

ფინალური გამოცდა

მომენტი, როდესაც აღმოაჩენ, რომ ლოცვები უკეთ იცი, ვიდრე საგამოცდო საკითხები.

მომენტი, როდესაც აღმოაჩენ, რომ ლოცვები უკეთ იცი, ვიდრე საგამოცდო საკითხები.