0

ჟიგ ხომ სე?

ეს ფუნდამენტური კითხვა არანაირ კავშირში არ არის ფრანგულ ენასთან. უბრალოდ კორექტულობის ფარგლებში ასე გამოითქმის.

განმრტება : შიგ ხომ არ გაქვს?
კითხვის ადრესატს ამ შემთხვევაში ცალსახად სქესი არ აქვს, ის შეიძლება იყოს ქალიც/ კაციც
მას ან აქვს შიგ ან არა.