0

ცივზე ნუზიხარ

სიტყვა რომელსაც ხშირად გავიგებთ,ძირითადად ამ ფრაზას იყენებენ უფროსები პატარა ბიჭუნების მიმართ.

თხოვნის არ შესრულების შემდეგ მოდიოდა შემდეგი ფრაზები: “კვერცხები გაგიცივდება”,”შვილს ვეღარ გააჩენ” და სხვა...