0

იმ დღეს

უნივერსალური სიტყვა,რომელიც გამოიყენება რაღაც მოვლენაზე დროის აღსაქმელად.ძირითადად ეს ტერმინი გამოიყენება ერთი-ორი კვირის შემთხვევაში,მაგრამ არსებობს ადამიანების ჯგუფი ,რომლებიც ამას ხმარობენ ძვ.წ ფაქტებზეც

იმ დღეს მაგარი თრახი იყო (ოთხი წლის წინანდელ საუბარზე)