0

ვიოლეტაა ფეისზე ?

განწირული ქლაბერის ბოლო მცდელობა კლუბში შესასვლელად , მწარე უარის მერე .

ორივეზე უარია , გადაიწიეთ
ვიოლეტაა ფეისზე ?