0

უძმესი

იგივე ,,მაგარი ძმა". გამოიყენება კარგი, ჯიგარი ტიპის ან მისი ქმედების აღწერისას.

გიო? უძმესი შეჩემა