0

წიომნად

ფრთხილად, სხვისგან მალულად. ხშირად ადამიანს მოუწოდებს წინდახედულობისკენ და საქმის აგენტურად შესრულებაზე.

წიომნად ქენი თორე აგვეკიდებიან მერე ხოიცი.