0

თავს მოგაჭამ

ტერმინი ძირითადად იხმარება ემოციური აღელვების ფონზე , რაც თავისმხრივ გამოწვეულია გარკვეული სახის კონფლიქტისაგან, ამით ობიექტი ცდილობს სხვებს დაანახოს, რომ მშიერი არაა მაგრამ ფსიქიკურად გაუწონასწორებელია, რითაც ცდილობს სხვა ინდივიდის გაფრთხილებას, რომ მისგან ყველაფერია მოსალოდნელი.

მეორეჯერ შეგეშლება და თავს მოგაჭამ შე ვირიშვილო