0

ჭინჭყლობ

იგივე - "პროჭობ" . გამოიყენება ნებისმიერი თამაშის დროს , სადაც შეგიძლია მოიტყუო.

- ეე , ხელზე მოგხვდა ნუ ჭინჭყლობ.