0

გვაყირავა

გადაგვაგდო, ზურგი გვაქცია, უკუგვადგვცნო.

23:00 მდე უნდა მოეტანა და ღამის 3 საათია, იასნა გვაყიარავა.