0

დავლიოთ?

ეს სიტყვა აღნიშნავს მეგობრის მხრიდან მეორე მეგობრისათვის ალკოჰოლში ჩახრჩობას და რწყევამდე მისვლას.

დავლიოთ?
რწყევამდე