0

ჩახრჩობა

ეს სიტყვა გულისხმობს მეგობრებისადმი მუქარას რომელიც მოიცავს ალკოჰოლის დალევის შედეგად მეგობრის ინტოქსიკაციამდე მიყვანას.

წამო უნდა ჩაგახრჩო
აქეთ ჩაგახრჩობ