0

ხვალ დილამდე მინდა

მოთამაშეების ყველაზე გამართლებადი ტრიუკი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ამართლებს, რადგან ხვალ დილამდე ადამიანს ნებისმიერი რამის თხოვება შეუძლია, მიუხედავად იმისა, რომ ხვალ დილამდე ნიშნავს მომავალ წლამდეს.

აი ხვალ დილამდე მინდა კაკრაზ და ჩაგახუტებ რა ხოიცი.