0

ეგ ვიცი ასიანია

ძირითადად გამოხატავს ინდივიდის თავდაჯერებულობას, რითაც ობიექტი ცდილობს სხვებს დაუმტკიცოს, რომ იგი ჭეშმარიტებას ღაღადებს, შეიძლება გამოყენებულს იქნას როგორც " სტა პრაცენტიანი ხარ" (ეჭვი არ მეპარება შენს სიმართლში)

მასწავლებელი : გივი ჩამოთვალე თამარ მეფის ბრძოლები !
ძმაკაცი: აი სად დაგენ*რა
შენ : "ეგ ვიცი ასიანიი"...
მასწავლებელი: გივი დიდხანს გელოდო ?
შენ : შამქორი და ბასიანი !