0

ჩაისვარა

ჩაისვარა - ამ სიტყვით გამოხატავენ განწყობას იმ ადამიანის ქმედების მიმართ, როცა მისი დიდი იმედი გქონდა და ვერ გაამართლა, იგივე ,,გამაზა"... )))

ჩაისვარა ჩვენმა გუნდმა... )))