0

მამაშენი მეშუშეა?

ფრაზა გამოიყენება ტელევიზორის წინ დამდგარი პიროვნების მიმართ, რომელმაც ხედვის არეალის გათავისუფლება გონივრულ ვადაში ვერ მოისაზრა

გამოიწიე ბიჭო, მამაშენი მეშუშეა?

0

მამაშენი მეშუშეა?

როდესაც რაიმეს ეფარები შენი სხეულით და ამით ვინმეს დანახვაში ხელს უშლი, სავარაუდოდ იგულისხმება რომ თუ მამაშენი მეშუშეა, გამჭვირვალეს გაგაკეთებდა..

რას ჩამომიდექი ტელევიზორის წინ შვილო, მამაშენი მეშუშეა?