1

ფულის მოჯმა

ქუჩური ტერმინი . იგივეა რაც ფულის მოტანა

ეეე ფული მოჯვიი შე ყლეოო!!!