0

ბიჭო ვარჯიშს ვიწყებ

იმედგაცრუებისთვის განწირული ენძელა რომელსაც ჰგონია,რომ ზაფხულამდე ძალიან მაგარ ტანს დაიყენებს და ზღვაზე მაგარ ნაშებს აყრის

გამო*ლევების პერიოდია