0

ყლეზეც ბანტი

ყლეზე დაკიდების უმაღლესი საზომი ერთეული.

-ბიჭო ნინი რომ გათხოვდა იცი?
-ყლეზეც ბანტი