0

გეიწი იქეთ

ამ სიტყვას ძირითადად იყენებენ ქუთაისელი განრისხებული მამაკაცები, როდესაც მათ ვინმე აღიზიანებთ და მისი მოშორება უნდათ.

ებიო გეიწი არ მაქ შენი ნერვები