0

დროა უკვე დროა

ძირითადათ ფრაზას ისვრიან მთვრალი ბიძა კაცები, 13-დან 16-წლამდე ბიჭების მიართულებით. იგულისხმება ძუკნებში წაყვანა.

დროა თორე აჭრაჭუნებს უკვე
დროა თორე ჭუჭუზე ხავსი მოეკიდა
დროა თორე ხელზე ცეცხლი მოეკიდება