0

გაბახვა

სიტყვა,რომელიც გამოხატავს გოგოსთან სექსუალური კავშირის დამყარების მაღალ ხარირსხს.ესეთი კავშირები ძირითადად ბიჭის ინიციატივითაა შემდგარი.

-გუშინ ის გოგო გავბახე მაშინ რო ვეჩალიჩებოდი.