აბეჟნიკი - განმარტებები - ბიძერი
0

აბეჟნიკი

ადამიანი რომელიც განზრახ მიზანმიმართულად წყენს ან ტკენს სხვას
სინონიმი:ბესპრიძელი (მიზეზის გარეშე შარის მპოვნელი)

-აბეჟნიკური საქციელი იყო
-ბესპრიძელები არიან